Γεννήθηκα το 1960 στην Αθήνα και έλαβα πτυχίο στα Μαθηματικά από το Παν/μιο Κρήτης και Διδακτορικό στην Παρατηρησιακή Κοσμολογία το 1989 από το Παν/μιο Sussex της Αγγλίας με επιβλέποντα Καθηγητή τον John D. Barrow.

Είμαι Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέλος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής και του European Space Science Committee και υπήρξα μέλος του ΔΣ  του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ για 2 θητείες (2016-2022). Επιπλέον, είμαι Συντονιστής του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT και Πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας  Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής στα Αντικύθηρα. Είμαι Πρόεδρος του ΤΕΣ Περιβάλλοντος Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας και υπήρξα μέλος του ΤΕΣ Φυσικής την περίοδο 2017-2019, ενώ είμαι και μέλος της Επιστημονικής  (Scientific Committee) και της Καθοδηγητικής επιτροπής (Steering Committee) του διεθνούς επιστημονικού Consortium «The Ultimate XMM Extragalactic X-ray Survey (XXL)».

Έχω δημοσιεύσει πάνω από 240 επιστημονικά άρθρα σχετικά με Παρατηρησιακή Κοσμολογία, Μεγάλης Κλίμακας Δομή του Σύμπαντος και Εξωγαλαξιακή Αστροφυσική αλλά και πολλά άρθρα εκλαΐκευσης και πολιτικής της επιστήμης, ενώ έχω επιβλέψει πολλές διδακτορικές διατριβές και διατριβές Master και είμαι κριτής επιστημονικών άρθρων των διεθνών επιστημονικών περιοδικών: MNRAS, Astrophysical Journal, Astronomy & Astrophysics, κα. Πρόσφατα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα επεκτείνονται και σε ζητήματα Κλιματικής Αλλαγής και των συναρτώμενων φυσικών καταστροφών.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 • 2017Παρόν

  Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

 • 2012Παρόν

  Καθηγητής τμήματος Φυσικής

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • 20062012

  Διευθυντής Ερευνών

  Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής, ΕΑΑ

 • 20032015

  Συνεργάτης του Ερευνητικού Κέντρου ΙΝΑΟΕ του Μεξικού

 • 20022006

  Κύριος Ερευνητής

  Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής (ΙΑΑ), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)

 • 20022003

  Ερευνητής

  Ινστιτούτο Αστροφυσικής, Οπτικής και Ηλεκτρονικής του Μεξικού (ΙΝΑΟΕ) (με ερευνητική άδεια sabbatical)

 • 19992002

  Εντεταλμένος Ερευνητής

  Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής (ΙΑΑ), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)

 • 19961999

  Δόκιμος Ερευνητής

  Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής (ΙΑΑ), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)

 • 19941996

  Ερευνητής, ως υπότροφος Human Capital & Mobility Fellow (early Marie-Curie) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Διεθνές κέντρο SISSA

 • 19941994

  Ερευνητής

  Διεθνές κέντρο Θεωρητικής Φυσικής (ICTP), Ιταλία

 • 19931993

  Επισκέπτης Καθηγητής

  Διεθνές κέντρο SISSA, Τεργέστη– Ιταλία

 • 19891992

  Μεταδιδακτορικός ερευνητής

  Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Σπουδών, Τεργέστη Ιταλίας (SISSA)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • PhD 1985-1989

  Τμήμα Αστρονομίας

  Πανεπιστήμιο Sussex

 • Master 1983-1984

  Τμήμα Αστρονομίας

  Πανεπιστήμιο Sussex

 • Πτυχίο 1978-1983

  Τμήμα Μαθηματικών

  Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 • 1994-1996

  Ευρωπαϊκής Ένωσης:

  Human Capital & Mobility Fellow (early Marie-Curie) μεταδιδακτορική υποτροφία

 • 1988-1989

  Βρετανικού Συμβουλίου:

  για ολοκλήρωση εκπόνησης Διδακτορικού

ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • 2020-Παρόν
  Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)
 • 2020-Παρόν
  European Space Science Committee-ESSC
  (προηγούμενη θητεία 2018-2019)
 • 2020-Παρόν
  Μέλος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής
  (προηγούμενες θητείες 2002-2003, 2004-2005, 2008-2009, 2018-2019)
 • 2018-Παρόν
  Μέλος του ΔΣ του Astroparticle Physics European Consortium (APPEC)
 • 2016-2019
  Μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) Φυσικής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ):
 • 2019-Παρόν
  Μέλος του ΔΣ του ΝΟΗΣΙΣ (Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας)
  (προηγούμενη θητεία 2015-2018 ως Αντιπρόεδρος ΔΣ)

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 • IAU: Διεθνής Αστρονομική Ένωση

 • Europlanet Society: Ευρωπαϊκή Εταιρεία για Πλανητικές Επιστήμες

 • HELAS: Ελληνική Αστρονομική Εταιρία

  Ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ για τις περιόδους: 2000-2002, 2002-2004, 2006-2008, και αντιπρόεδρος για το 2008- 2010
 • HSRGC: Ελληνική Εταιρία Σχετικότητας, Βαρύτητας & Κοσμολογίας

  Ιδρυτικό μέλος & μέλος ΔΣ 2010-2012